gündem

Bumerang - Yazarkafe

...

...

9 Kasım 2008 Pazar

ATAM
8 Kasim gecesi komaya girdi. 9 Kasimda da ayni durum sürdü.
Yabanci ülkelerden gelen doktorlar da Türk meslektaslari gibi O’ndan ümitlerini kestiler.
10 Kasim sabahi "Saat Kaç ?" diye sordu. Bu Atatürk’ün son sözleri oldu.
Saat dokuzu bes geçiyordu. Atatürk ölmüs, onunla birlikte tarihin en büyük askeri, devlet adami, devrimcisi göçüp gitmisti.
Atatürk’ün ölüm haberi tüm yurtta ve dünyada büyük bir aci yaratti. Bayraklar yariya indi. Yurtta yas ilan edildi.

Latife Hanım'ın Atatürk'ün ölümünün ardından 11 Kasım 1938 günü Bern'deki bir hastane odasından Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yazdığı orijinal mektubun tam metni şöyle: 

 General İsmet İnönü/Ankara Çok aziz ve muhterem Şefim, Bu sabah, aylardan beri yattığım bir hastahane odasında, mutad üzere gelen gazeteleri görünce beynimden vurulmuşa döndüm. On üç senedir çektiğim azabı bütün vicdanıyla tartmış, beni her suretle korumuş olan zatı devletinizin, bu büyük felaketle ne kadar sarsıldığımı tahmin buyuracağına eminim. Şu anda, beni, millet ve memleket adına müteselli eden, O'nun taşıdığı ağır mesuliyetin sizin omuzlarınıza yüklenmiş olmasıdır. Size ne derin bir samimiyetle hitabettiğimi bilirsiniz. Bütün merbutiyetimle daima muvaffakiyet, sıhhat ve uzun ömür dilerken, bu kanatları kırık ve hasta kızınızı şefkat ve himayenizden mahrum etmemenizi rica eder, mübarek ellerinizden öperim. Latife... Adres: F. Sadık Lindenhofspital Bern-Suisse”

ÖLÜMÜNDEN SONRA YABANCI BASINDA Kİ HABERLER

"Eğer Atatürk, can çekişen Osmanlı imparatorluğu’ndan genç ve hayat dolu bir devlet çıkarmağa yeten son yirmi yılı, son demlerinde bir şimşek sürati ile hayalinden geçirebilmiş ise, biran içinde, ne harikalı bir destan temaşa etmiştir"’LE TEMPS

"Ölüm, yenilmezi yendi. Hakim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam eser bakidir ve Türk Cumhiriyetinin mazisi gelecek için teminattır."LE TEMPS

"Bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra dünya artık eskisi kadar enteresan değildir."BİR BULGAR GAZETESİ "İktidarı, azmi ve bahadırlığı ile aman bilmeyen galiplerin tatbikine çalıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk’tür. Kendisi cesurane bir tarzda mücadeleyi kabul etmiş ve muvaffak olmuştur."BİR MACAR GAZETESİ

"Biz Çinliler, hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük Ata’sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır."BİR ÇİN GAZETESİ "Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür" BİR MACAR GAZETESİ

"Atatürk’ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır."İNGİLİZ BASININDAN

"Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür. Sakarya’nın Gazi’si, istilacıların galibi ve İzmir’in Fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa l6yık örneklerinder birisi olarak yaşayacaktır."İSPANYOL BASININDAN

"Onun ruh ve kuvveti, azim ve iradesi, kim olursa olsun, diğer her hangi bir şefi sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti. O’nun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki destani mücadelede İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi davasına tam ve parlak bir zafer sağlamıştır.Bahtiyar ve galip asker adam, süratli, cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı bir devlet adamı ve bir islahçı oldu. O ekseriya hasta adamın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerim mağlup etmiştir. Bunlar Türk milletinin tekrar harekete geçmek ve devleti tekrar canlandırmak için sadece şefin sihirli çubuğu ile temasım bekleyen gizli kuvvetlere malik olduğunu unutuyorlardı."İNGİLİZ TİMES GAZETESİ

"Atatürk, fevkalade bir devlet adamı, harp sonrası dünya tarihinin en mühim simalarından birisiydi. Atatürk’süz Türkiye büyük bir devlet olamazdı." FİN BASININDAN

"Türkiye’nin büyük şefinin vefatı karşısında İtalyan milleti,dost Türkiye’nin üzüntüsüne iştirak eder. Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun tekamülüne birinci derecede amil olan son derece kuvvetli bir şahsiyet zayi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yaslı gününde İtalyan milleti, dost memlekete en derin muhabbetlerim gönderir."İTALYAN BASININDAN

"Bir memleketin bu kadar çabuk ve bu kadar kökten değiştiğine dair tarihte başka misal yoktur. Atatürk, eski bir milleti ve eski bir memleketi normal gelişme ve tekamül için zaruri olan merhalelerin hiç birinden geçmeksizin birkaç yılda modernleştirmek mucizesini gösterdi...Bu mucize, bu harikul6de efsane, beşeri imkanlann üstünde olduğu için en şiddetli tepkiler yapacağından endişe edilebilirdi. Lakin hiçbir tepki olmadı. Bütün inkılaplar kansız oldu. Türk milletim inkıraz felaketinden, zilletten, kölelikten kurtaran ve büyük askeri zafer kazanmış olan Atatürk’ün prestiji ve otoritesi ve milletinin O’na sevgisi ve güveni o derecede idi ki, çok sevdiği memleketinin modern gelişmesine engel olan yüz yıllık gelenekleri ve adetleri kaldırmak için O’nun bir kalem çırpışı yetiyordu."FRANSIZ BASININDAN

"Bizi Atatürk’ün memleketine ve O’nun Türkiye’de ve dünyada yerleşmesine hizmet ettiği ideallere bağlayan bu ittifaka,Amerika Birleşik Devletleri’nin bir ortak olmasından gurur duyuyorum." AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI- J.F. KENNEDY

"Benim üzüntüm iki türlüdür. Evvela böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkince üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır."FRANKLİN D. ROOSEVELT

"Her memleket, milleti zafer, refah ve saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye’nin,Kemal Atatürk’ün heykelinin yapılmasında kullanılacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira Türkiye, herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamına kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur."YUNAN BASININDAN

"Atatürk, şahsiyetlerinin kuvvetiyle milletleri dahilen ve haricen değiştiren harp sonrası şefleri arasında daima hususi bir yer işgal edecektir. O, yeni Türkiye’nin yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki çehresini bu büyük insan tesbit etti. Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır.Onda, tarihi eseri, hürriyeti seven büyük milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet görmektedir.Atatürk tarihin büyükleri arasında ebedi bir surette gözükecektir. Türk milletine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve feyizli bir devlet miras bıraktı. Türkiye’nin Almanya’da haset edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu mirası korumasını temenni ediyoruz."ALMAN BASININDAN

1 yorum:

safiyece dedi ki...

merhaba arkadaşım ulu önder atatürkke güzel bir sayfa hazırlamışsınız agzına emeginize saglık ulu önder mustafa kemal atatürkkü rahmetle anıyoruz www.safiyece.blogcu.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...