gündem

Bumerang - Yazarkafe

...

...

24 Ağustos 2008 Pazar

programlar halen devam etmekte, ben de Konya'da olmanın avantajlarından faydalanarak imkan buldukça gitmeye çalışıyorum, dünyanın dört bir yanından yabancılar geliyorlar, bizim ülkemizden zahmet edipte dinlemeye gelenlerin sayısı bence az.

SEMA; insanın kemale yani manevi olgunluğa doğru yolculuğunu, bir anlamda mi racını temsil eder. Kul hakikate yönelip, aşkla nefsini terk ederek, Hakk'ta yok olur, olgunluğa erer ve kamil bir insan olarak tekrar kulluğa geri döner. Mevlevihanelerde haftanın belli günlerinde ve özel gün ve gecelerde yapılırdı. dergahta bulunan dede ve dervişler vaktin namazını eda ettikten sonra, şeyh efendi eğer mesnevi dersi yapacaksa, mesnevi kürsüsüne çıkar, mesnevi dersini yapar, burada post duasını yapar, sonra postuna gider ve SEMA merasimi başlardı.
Semazen siyah hırkasını çıkarıp semaya girerken, manen nefsinden uzaklaşıp ebedi aleme ve hakikate doğar. Başındaki sikke
nefsinin mezar taşıdır. Üzerindeki beyaz tennure, nefsinin kefenidir. Kollarını çapraz bağlayıp "bir" rakamına benzeyerek Allah'ın birliğini tastik eder. Kollarını açık, sağ eli dua edercesine yukarı doğru, sol eli yere dönüktür. Hakk'tan aldığı ihsanı halka saçar.


A) Birinci Bölüm

Mıtrıban ekibi ve ayihanlar semahanede yerlerini alırlar. Ardından semazenbaşının eşliğinde tüm semazenler sema meydanını selamlayarak postun sağ tarafındaki yerlerine geçerler. Tüm ekip yerlerine geçince postnişin meydana girerek selam verir ve hattı istiva (Peygamber (s.a.v.) ve Mevlana’nın makamını temsil eden posta doğru olan manevi çizgi) üzerinde posta yürür ve selam vererek posta oturur.

B) İkinci Bölüm

Kudümzenbaşı kudüme birkaç darbe vurur. Bu vuruş Allah (C.C.)’ın alemleri yaratışındaki “kün/ol” emrini (Yasin Suresi Ayet-82) yani yaratılışı temsil eder.Her şey Muhammedi Mustafa’nın nurundan yaratıldığından Naat-han Peygamber Efendimizi ve dolayısıyla diğer Peygamberler ve her şeyi yaratan Allah(C.C.)’ı metheden naat-ı şerifi okur.

C) Üçüncü Bölüm

Neyzenbaşının görevlendirdiği bir neyzen her şeye “Hay” ismi ile hayat veren nefesi temsil eden ney taksimine başlar. Buna “Post Taksimi” adı verilir. Taksim bitince postnişin ve semazenler sağ ellerini sertçe yere vurarak ayağa kalkarlar. Buna “Darb-ı Celal” denir. Semazenler ayakta hırkalarını düzeltip sağa doğru birbirlerine yanaşırlar.

D) Dördüncü Bölüm

Postnişin postun üç adım önüne çıkıp baş keserek selam verir (bu adımlar şeriat/tarikat/ hakikat’i simgeler) ve tüm ekip topluca selama iştirak eder. Daha sonra devr-i veled başlar. Buna Sultan Veled devri de denir. Bu postnişinin önünde semazenbaşının eşliğinde yapılan, semazenlerin birbirlerine üç kere selam vererek bir peşrevle dairevi yürüyüştür. Devr-i veled bitince semazenler yerlerini alırlar.


E) Beşinci Bölüm

Postnişin ve semazenler topluca selam verirler ve semazenlerin hepsi birden hırkalarını çıkarırlar ve tekrar topluca selamlama yapılır. Semazenbaşı postnişinin yanına gelerek boyun keser ve karşısına geçerek topluca selamlama yapılır. Semazenbaşı semazenlere destur verir. Sema edecek semazen postnişinin elini öperek semaya izin alır ve sema başlar.

Sema töreni dört selamdır.

Birinci Selam: İnsanın kendi kulluğunu idrak etmesidir.

İkinci Selam: Allahın kudret ve kuvveti karşısında hayranlık duyulması, yaratılıştaki azametin müşahade edilmesidir.

Üçüncü Selam: İnsanın rabbine olan hayranlığının aşka dönüşmesi ile aklın aşkta yok oluşudur. Allaha vuslat olmak, teslimiyet duygusu ile aşıkın maşuka kavuşmasıdır.

Dördüncü Selam: İnsanın manevi yolculuğunu tamamlayıp yaratılışa uygun olarak makamların en yücesi olan kulluk makamına geri dönüşüdür. Semazen imanın tatlı hazzı ve nefsini mağlup etmenin zevki içerisinde “Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut o da senden hoşnut olarak rabbine dön (seçkin kullarım arasına katıl) cennetime gir” (Fecr Suresi 27/28/29/30.) ayetlerinin tecellisini yaşamaktadır.

Dördüncü selamın başlaması ile postnişinde hırkasını çıkarmadan ve kollarını açmadan sema’a girer. Postundan sema meydanının ortasına kadar dönerek gelir ve yine dönerek posta gider. Buna “post seması” denir. Postnişinin posttaki yerini alması ile sema biter ve semazenler yerlerini alırlar ve topluca selamlama yapılır.

F) Altıncı Bölüm

Bu bölümde yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm yani aşr-ı şerif okunur.

G) Yedinci Bölüm

Bu Bölümde postnişin bütün Peygamberlere, alimlere, şehitlere ve tüm Ümmet-i Muhammed’e dua eder. Postnişinin “Hu” sözüyle bir “gülbank” (özel tertip edilmiş dua) okuduktan sonra fatiha denilir ve sema töreni son selamlaşma ile biter.

Hiç yorum yok:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...