gündem

Bumerang - Yazarkafe

...

...

4 Temmuz 2008 Cuma

Eğin'in asıl kuruluşu bölgeye Ermenilerin yerleşmesiyle olmuştur. Kasabanın IX. yüzyılda Paulikanlarm yerleşmesi sırasında bunların başkanı Karbeas tarafından kurulmuş olduğu yolunda bir söylenti daha vardır. Bizans devrinde bölgedeki halkın bir kısmının Yakubî Hıristiyan, bir kısmının da Ermeni olduğu bilinmektedir. Ancak Müslüman Arap ve Bizans mücadelesi başladıktan sonra E. ve çevresi, savaş alanı haline geldiğinden yerli halk dağılmış, gerek Araplar, gerek Bizanslılar tarafından devamlı tehcir ve yerleştirme olayları cereyan etmiş olduğundan otokton halk kaybolmuştur.
bütün Sügur-i İslâmiye topraklan gibi iki yüz yıldan fazla bir zaman için Bizans ve Arap ordulannın mücadelelerine sahne oldu. Bu savaşlar bölgenin gelişmesini engelleyen başlıca faktör oldu.


fotoğrafta yakın gözüken fakat oraya kadar çıkmayı başaramadığımız kadar yüksekte olan bu ev,duyduğumuz kadarıyla Eğin li bir fotoğrafçının eviymiş,yıllar öncesinde sevdiği kıza aşkını dile getirdiğinde kız,burayı göstererek "bana oraya ev yaparsan evleniriz"demiş,ev yapılmış ,onlar ermiş muradına,biz çıkalım kerevetine :-))
Eğin'e varabilmek için o zorlu yollarda bir de Fırat ın üzerinden asma köprüden geçmek zorunda kaldık...
Eğin de bulunan 1.5km lik Mani yolu
Eğin'in erkekleri orada iş imkanı kısıtlı olduğu için çalışmaya büyük şehirlere gitmişler,tabi hanımlarıda uzun yıllar yalnız yaşamışlar,bu yalnızlık zamanlarında özlemlerini manilere dökerek bu uzun mani yolunun yapılmasında başrol oynamışlar.

Eğin, Ermenilerin baş şehridir. Asya'nın uzak bu köşesindeki bu derbende Ermeni Sarraf yani Banker Eğer Paşa yani patronu ona bir iki milyon kuruş borçlu kalır ve kendisi de alış-verişinden bir o kadar kârla çekilirse çünkü hesabı üç dört milyon fazla yazmıştır. Hazinelerim kaçınr. Kalfa, yani yapı ustası, bakkal, yani yiyecek satan, hamal yani yük taşıyıcı, hep buraya dönerler, çünkü uzun zamandan beri âdet Eğin'den bütün genç erkekler o sene için baş şehre gelmeleri orada vebadan ölmeleri ve yahut zengin olarak kayalık vadilerine dönmeleridir.

Hiç yorum yok:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...